VoorwoordIn oktober 2014 verscheen de “Bijbel in Gewone Taal” (BGT). Bij het doornemen van deze “vertaling”, die eigenlijk helemaal geen vertaling is, en wat achtergrond materiaal dat de medewerkers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) beschikbaar hebben gesteld, viel op dat het NBG niet gelooft dat Jezus God is. Ook in diverse teksten van de BGT valt op dat er een duidelijk “ander evangelie” ontstaat, door de keuzes die men gemaakt heeft. We hebben hier op de site uitgebreid aandacht aan besteed.

Sinds 2008 heeft het NBG reeds een “NBV Studiebijbel” op de markt gebracht. En de drastische “vertaal”keuzes die men in de BGT gemaakt heeft, hebben ertoe geleid dat ik nieuwsgierig ben geworden naar wat het NBG verder als achtergronden bij de Bijbel geeft. Vandaar dat ik een “NBV Studiebijbel” heb aangeschaft om deze eens nader te bekijken. En ik ben daarvan geschrokken. Dat mag u best weten. Natuurlijk speelt de “vertalingenkwestie” al jaren. Om precies te zijn sinds 1880 na Chr. Sinds die tijd verzorgt de Schriftkritiek nieuwe vertalingen binnen Protestantse kringen. En het zal u niet vreemd in de oren klinken wanneer u een prediker hoort zeggen: “Ja maar wat hier staat, kun je beter zo lezen…”. Dat is tegenwoordig heel normaal. En zo verscheen er dan ook de ene na de andere nieuwe vertaling. Maar er is iets niet in de haak met al die nieuwe vertalingen die sinds die tijd verschijnen. Ook daar vindt u op de site genoeg achtergrond informatie over in de rubriek “Bijbelvertalingen”. Bekend is dat men in diverse kerken reeds lang vertelt dat de Bijbel geen geschiedenisboek is, en dat het niet allemaal letterlijk genomen moet worden wat Daarin geschreven staat. Maar dat waren de voorgangers van die kerken die de nieuwe “bijbel”vertalingen gebruikten. Niet de “Bijbel”uitgever zelf. Maar nu is dus het NBG, de “Bijbel”uitgever, zelf met een “NBV Studiebijbel” gekomen en daarin kunnen we zien waarom de BGT met “een ander evangelie” is gekomen. Maar daarmee wordt ook heel duidelijk waar de Schriftkritiek ons wil brengen…

Hopelijk mag deze serie studies eraan bijdragen dat u gaat zien wat het einddoel van de Schriftkritiek is. Hopelijk mag u (gaan) zien dat de oproep van “Bijbel en Geloof”, om bij de Statenvertaling te blijven, geen loze oproep is. Dat velen, die de Schriftkritiek aanhangen doordat zij onder andere één van de nieuwe vertalingen gebruiken, tot bekering mogen komen, en mogen terugkeren tot het Woord van God. Hopelijk mag deze serie studies eraan bijdragen dat u (opnieuw) bevestigd wordt van het feit dat de Heere God weldegelijk Zijn Woord voor ons bewaard heeft!