Op deze pagina kunt u preken beluisteren. Ze staan op volgorde van datum. De oudste onderaan. De meest recente bovenaan.

 

Datum Titel Nadere omschrijving preek
24/07/14
Getrouwe medearbeiders.

Wat maakt je een getrouwe medearbeider? (n.a.v. Kol. 4 : 7 – 18).

24/07/14
Openbaring 1 : 2 – 8.

Die is, en Die was, en Die komen zal. 

24/07/07
Wie Israël zegent, zij gezegend.

Waarom zou je als Christen Israël liefhebben en zegenen?

24/06/30
Praktische aansporingen.

O.a. over het belang van het gebed in deze laatste dagen van de Gemeente (n.a.v. Kol. 4 : 1 – 6).

24/06/30
Stromingen besproken (deel 21).

Hyper- of ultradispensationalisme (deel 1) - Recht snijden of versnijden?

24/06/23
Redder of Rechter?

Is de Heere Jezus, voor jou als gelovige, je Redder of je Rechter, of beide?

24/06/09
Zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Ben je voorbereid om voor de Rechterstoel van Christus te verschijnen? (n.a.v. Kol. 3 : 17 – 25).

24/06/09
Openbaring 1.

Een inleiding (deel 3).

24/06/02
Neem tijd om te groeien.

Maria, Paulus en Timotheüs namen de tijd om te leren. Ben jij leerbaar?

24/05/26
De oude en de nieuwe mens.

Wat doet een Christen die gericht is op de dingen die boven zijn? (n.a.v. Kol. 3 : 5 – 17).

24/05/26
Laat je niet misleiden… (Stromingen besproken, deel 20).

Is wat Robert Breaker over het bloed van de Heere Jezus leert wel Bijbels? (deel 2).

24/05/19
Wordt vervuld met de Geest.

Is het juist om te bidden dat de Heere je (opnieuw) vervult met Zijn Geest?

24/05/12
Raak Mij niet aan.

De Heere Jezus moest eerst alle dingen vervullen…

24/05/12
Bijbelgelovig of niet? (Stromingen besproken, deel 19).

Is wat Robert Breaker leert wel Bijbels? (deel 1).

24/05/05
De Heere zal gerechtigheid doen...

Wat leer je van het feit dat de Heere gerechtigheid doet? (n.a.v. Psalm 7).

24/04/28
Zijn Naam zal heerlijk zijn op de ganse aarde!

Er komt een tijd dat de hele aarde de Heere zal eren (n.a.v. Psalm 8).

24/04/28
Openbaring 1 : 1 - 8.

Een inleiding (deel 2). 

24/04/21
De werkelijkheid van de opstanding.

Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zone Gods (...) uit de opstanding der doden (n.a.v. Rom. 1 : 1 - 4).

24/04/14
Zoekt de dingen die boven zijn.

Ben je een liefhebber der wellusten of een liefhebber Gods? En hoe belangrijk is het antwoord op deze vraag, juist in deze laatste dagen... ? (n.a.v. Kol. 3 : 1 - 4).

24/04/14
Stromingen besproken (deel 18).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 10) - De enige ware kerk?

24/04/07
Die oren heeft, die hore...

Verschillende soorten oren in de Bijbel.

24/03/31
De voortdurende werking van het bloed.

Wat het vergoten bloed van de Heere Jezus je geeft (wil geven).

24/03/24
Uiterlijke schijn van eigenwillige godsdienst.

Laat je niet belasten met inzettingen, die geboden of leringen der mensen zijn (n.a.v. Kol. 2 : 16 - 23).

24/03/17
Zo doet dan zachtmoedigheid aan…

De Heere is zachtmoedig. Wat betekent het om Hem te volgen in Zijn zachtmoedigheid?

24/03/17
Openbaring 1 : 1 – 4.

Een inleiding (deel 1).

24/03/10
De besnijdenis van Christus.

Wat betekent het om in de Heere Jezus volmaakt te zijn? (n.a.v. Kol. 2 : 9 – 15).

24/03/03
Stromingen besproken (deel 17).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 9) - Over het sacrament van de (kinder)doop.

24/03/03
Stierven de discipelen niet voor Jezus' terugkomst?

De verheerlijking op de berg geeft een blik op de Tweede Komst (n.a.v. Matth. 16 : 28).

24/02/25
Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere...

Over de verleiding van de filosofie en hoe standvastig te zijn (n.a.v. Kol. 2 : 6 – 8).

24/02/18
Wandel eerlijk en voorzichtig.

Laat je getuigenis kracht bijzetten door een goede reputatie, door een goede wandel.

24/02/18
Romeinen 16 : 17 - 27.

Laatste vermaningen en zegenbede.

24/02/11
Beweegredenen die een schijn hebben…

Misleiding door woorden, en hoe je je er tegen kunt beschermen (n.a.v. Kol. 2 : 1 – 5).

24/02/04
Laat je niet ontmoedigen.

Over tegenslagen in het leven van een kind van God en hoe daarmee om te gaan.

24/02/04
Stromingen besproken (deel 16).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 8) - Welker hart de Heere heeft geopend... (Hand. 16 : 14).

24/01/28
Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.

Wat brengt Paulus' dienst je? (n.a.v. Kol. 1 : 24 - 29).

24/01/21
De genade Gods.

Wat betekent het dat de Heere God je als gelovige overvloedige genade geeft?

24/01/21
Romeinen 16 : 3 – 16.

De groeten van Paulus.

24/01/14
Altijd wat nieuws willen horen... (deel 2).

Waarom gebruikt de Heere herhaling in Zijn woord en in de prediking?

24/01/07
Altijd wat nieuws willen horen…

Waar je als Bijbelgelovige alert op moet zijn…

(met een waarschuwing tegen genadebijbel.nl).

24/01/07
Stromingen besproken (deel 15).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 7) - Moet de Heere je trekken om bij Hem te kunnen komen?

23/12/31
Volgzaam zijn...

De schapen volgen de herder na.

23/12/24
De overste Herder.

Over Egypte en schaapherders... en de dwaasheid der prediking.

23/12/10
Van twee walletjes eten...?

Wat leer je van het feit dat de Heere God zich kenbaar maakte aan koning Achab?

23/12/10
De zekerheid bevestigd (deel 10).

Een verloren schaap...? (Matth. 18 : 12, 13).

23/12/03
Heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk.

Waarom heeft de Heere God verzoening mogelijk gemaakt? (n.a.v. Kol. 1 : 20 - 23).

23/11/26
De vreze Gods.

"Vreest niet, (...) opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn" (n.a.v. Psalm 99).

23/11/26
Romeinen 16 : 1 – 2.

Fébe, een diakones of een dienares?

23/11/19
Mindfulness, een wolf in schaapskleren?

Bijbels licht op het populaire mindfulness.

23/11/12
Staat de kerkgeschiedenis in de Bijbel? (deel 2).

Ontwikkeling van christendom en Gemeente door de Gemeente-tijd heen.

23/11/12
Stromingen besproken (deel 14).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 6) - over de volharding van de gelovigen.

23/11/05
Staat de kerkgeschiedenis in de Bijbel?

Een inleiding.

23/10/29
Jezus Christus, de Eerste.

"O mijn ziel, zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting” (Kol. 1 : 14 - 20 en Psalm 62).

23/10/29
De zekerheid bevestigd (deel 9).

Het oordeel begint van het huis Gods...? (1 Petr. 4 : 17, 18).

23/10/22
Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden.

Wat leer je voor vandaag van Israëls afval van geloof?

23/10/15
Een heimelijke aanslag tegen Uw volk.

Kan Israël op dit moment op Gods bescherming rekenen of niet? (Psalm 83).

23/10/15
Romeinen 15 : 30 – 33.

Opdat ik mag bevrijd worden.

23/10/08
Betrouwbaarheid.

In hoeverre bent u trouw? (spreker: br. N.C. Verhoef).

23/10/01
Nog meer zegeningen...

Dankt de Vader voor alle rijkdom die Hij je in Jezus Christus gegeven heeft.

23/10/01
Stromingen besproken (deel 13).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 5) - over onweerstaanbare genade.

23/09/24
Heere, geef kracht tot alle lijdzaamheid.

Wat betekent het dat de Heere je vraagt om lijdzaamheid na te jagen?

23/09/17
Altijd voor u biddende…

Wat kun je voor broeders en zusters bidden? (Kol. 1 : 9 – 14).

23/09/17
De zekerheid bevestigd (deel 8).

Dat onze arbeid ijdel zou wezen...? (1 Thess. 3 : 5).

23/09/10
De zegeningen van het woord der waarheid.

Wat het woord van God voortbrengt… (Kol. 1 : 1 – 8).

23/09/10
Romeinen 15 : 23 – 29.

Geven aan de dienst van de Heere.

23/09/03
Zo doet dan goedertierenheid aan.

De Heere is goedertieren. Wat betekent het om Hem te volgen in Zijn goedertierenheid?

23/09/03
Stromingen besproken (deel 12).

Protestantisme (of Calvinisme) (deel 4) – Over beperkte verzoening.

23/08/27
Zijt standvastig, onbeweeglijk…

Een goed krijgsknecht van Jezus Christus is standvastig.

23/08/20
Vluchten, volgen en vechten.

"Strijd den goeden strijd des geloofs" om naar een eeuwige beloning te grijpen (met als voorbeeld: muziek).

23/08/13
Wat wil de Heere God van jou?

Je kunt niet twee heren dienen - over muziek.

23/08/13
De zekerheid bevestigd (deel 7).

Opdat de geest behouden moge worden...? (1 Kor. 5 : 5).

23/08/06
De bijt van de zonde.

Het vlees is uw grootste vijand (spreker: br. N.C. Verhoef).

23/07/30
Zo doet dan barmhartigheid aan (deel 2).

Wat betekent het om de Heere te volgen in Zijn barmhartigheid?

23/07/30
Romeinen 15 : 14 – 22.

Paulus' opdracht naar de heidenen.

23/07/23
Zo doet dan barmhartigheid aan (deel 1).

Wat houdt het in dat de Heere barmhartig is?

23/07/16
De fundamenten worden omgestoten.

Vertrouwen op de Heere in beproevingen (Psalm 11).

23/07/16
Stromingen besproken (deel 11).
Protestantisme (of Calvinisme) (deel 3) - Over onvoorwaardelijke verkiezing.
23/07/09
Het beeld van het beest.

Atheïsten, die een (afgods)beeld maken? Over AI (kunstmatige intelligentie).

23/07/09
Vragen besproken...
Over het ontstaan van verschillende mensenrassen en Israëls toekomst.
23/07/02
Het zitten van de Heere Jezus.

Wat leren we van het zitten van de Heere Jezus, als Profeet, Priester en Koning?

23/07/02
De zekerheid bevestigd (deel 6).
Biddende dat gij moogt waardig geacht worden...? (Luk. 21 : 36).
23/06/25
Volmaakt of niet volmaakt?

Wanneer ben je als Christen eigenlijk volmaakt?

23/06/18 Vaders leiding. Wat doet een Godvrezende vader?
23/06/18 Romeinen 15 : 8 - 13. Tot de heerlijkheid Gods.
23/06/11 Boaz en Ruth. Wat maakt hun bruiloft duidelijk over de bruiloft van het Lam?
23/06/11 Stromingen besproken (deel 10). Protestantisme (of Calvinisme) (deel 2). Over de Totale verdorvenheid van de mens.
23/06/04 Reinigt u van alle besmetting des vleses en des geestes. Moet je als Christen nog steeds vergeving vragen?
23/06/04 De zekerheid bevestigd (deel 5). Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden...? (Filip. 3 : 11).
23/05/28 Werp uw brood uit op het water (deel 2). Is zichtbare vrucht een maatstaf voor Gods leiding?
23/05/28 Werp uw brood uit op het water (deel 1). Vervuld zijn met de Geest, om Gods woorden door te geven, in het OT en in het NT.
23/05/21 Met vrede slapen. Hoe kun je in moeilijkheden met vrede slapen? (Psalm 4).
23/05/21 Romeinen 15 : 1 – 7. Je naaste behagen ten goede.
23/05/14 Een vrouw, die de Heere vreest, zal geprezen worden. Wat doet een Godvrezende moeder?
23/05/14 Stromingen besproken (deel 9). Protestantisme (of Calvinisme) (deel 1). Een inleiding.
23/05/07 Bier in de Bijbel? Wat is nu eigenlijk Schrift met Schrift vergelijken? Met als voorbeeld: bier...
23/05/07 Eén Wereld Bijbel Voor Eén Wereld Religie. Waarom zij de Bijbel veranderden - een boekbespreking.
23/04/30 Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Behaag je de mensen of behaag je de Heere God?
23/04/23 Wat is waarheid? Jouw waarheid, mijn waarheid of dé Waarheid?
23/04/23 De zekerheid bevestigd (deel 4). Is het onmogelijk ... wederom te vernieuwen tot bekering? (Hebr. 6 : 4 - 6).
23/04/16 De opstanding van Jezus Christus. Een paar Paaslessen uit een gevangenis (spreker: br. N.C. Verhoef).
23/04/16 Romeinen 14 : 1 - 23. De liefde in de gemeente-praktijk.
23/04/09 Barabbas: over de plaatsvervanging. Diverse Bijbelse voorbeelden wijzen op het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus.
23/04/02 Opdat gij eerlijk wandelt. Hoe wandel je voor de Heere?
23/04/02 Stromingen besproken (8). Rooms-katholicisme (deel 8). Over de traditie van de kerk.
23/03/26 De Heere kent je door en door. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van de Heere...
23/03/26 De zekerheid bevestigd (deel 3). Die zullen het Koninkrijk Gods niet beërven...? (Gal. 5 : 19 - 21).
23/03/19 De vierde tempel. Over het Abrahamic Family House, de derde en de vierde tempel. Een gebedshuis voor de volken?
23/03/12 Een geestelijke opwekking bij jezelf. De ingrediënten voor een echte persoonlijke opwekking.
23/03/12 Romeinen 13 : 8 – 14. De liefde is de vervulling der wet.
23/03/05 Is er een opwekking gaande? Waarom de opwekking van Asbury in de VS geen opwekking is.
23/03/05 Stromingen besproken (7). Rooms-katholicisme (deel 7, over beelden- en iconenverering).
23/02/26 Een koning der koningen. Wat leer je van Daniëls houding t.o.v. Nebukadnezar, een type van de antichrist?
23/02/19 De laatste bazuin: "Kom hier op..." De tijdelijke voorspoed van de overheden, die zich boven God verheffen.
23/02/19 De zekerheid bevestigd (deel 2). Tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt...? (1 Kor. 15 : 1, 2).
23/02/12 Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God. Waarom zou je de bidstond bezoeken?
23/02/12 Romeinen 13 : 1 -7. Er is geen macht dan van God.
23/02/05 Onze God is een verterend Vuur. Is de hel een situatie van eeuwig gescheiden zijn van God?
23/02/05 Stromingen besproken (6). Rooms-katholicisme (deel 6, over het sacrament van Boete (de biecht) en het vagevuur).
23/01/29 Die roemt, roeme in de Heere. Wat zegt de Bijbel over opscheppen? Zevenvoudig roemen.
23/01/29 De zekerheid bevestigd (deel 1). Strafbaar door het helse vuur? (Matth. 5 : 22).
23/01/22 Zoudt gij de goddeloze helpen? Wat is de invloed van verkeerde keuzes? En wat leer je ervan?
23/01/22 Romeinen 12 : 9 – 21. Liefde voor elkaar.
23/01/15 Nederigheid maakt rijk. Wat geeft de Heere aan degene die ervoor kiest nederig te zijn?
23/01/15 Stromingen besproken (5). Rooms-katholicisme (deel 5, over de sacramenten).
23/01/08 Aardige(?) verleiding... Wat de geschiedenis van Absalom duidelijk maakt over trotsheid en vleierijen.
23/01/01 Trouw. "Wie veracht den dag der kleine dingen?" (Zach. 4 : 10) (spreker: br. N.C. Verhoef).
23/01/01 Gods woord recht snijden (deel 11). Zeven verschillende manieren van openbaren.
22/12/25 De Heere zal komen... Onder andere de afval van het geloof kondigt Zijn komst aan.
22/12/18 De Bijbeltekst geloven... 2 Thess. 2 : 3. Is het nu "afval" of "Opname" wat er staat?
22/12/18 Romeinen 12 : 3 – 8. Eén lichaam, vele leden.
22/12/11 De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen (deel 2). Wat de Angelsaksische Bijbel aantoont...
22/12/04 De StatenBijbel heeft de Bijbeltekst van de eerste Christenen. Wat de Gotische Bijbel aantoont...
22/12/04 Stromingen besproken (4). Rooms-katholicisme (deel 4, over de Mis en de eucharistie).
22/11/27 Eten aan de tafel van de Koning. Wat kunnen wij leren van Davids weldadigheid aan Mefibóseth?
22/11/27 Gods woord recht snijden (deel 10). Zeven verschillende verborgenheden.
22/11/20 De Wijnstok: blijven in Hem. Hoe kun je veel vrucht dragen?
22/11/20 Romeinen 12 : 2. Proeft de goede, welbehagende en volmaakte wil van God.
22/11/13 Een tijd om te haten...?! Wat zegt de Schrift over haten?
22/11/13 Stromingen besproken (3). Rooms-katholicisme (deel 3, over Maria).
22/11/06 Zet je jouw koningschap op het spel? Over het behalen of verliezen van de onverderfelijke kroon.
22/11/06 Gods woord recht snijden (deel 9). Zeven verschillende oordelen.
22/10/30 Ik dank mijn God. Dankbaarheid, de wil van God voor jou.
22/10/30 Romeinen 12 : 1. Een Gode welbehaaglijke offerande.
22/10/23 De vleselijke Christen. Wat laten de levens van Micha, Jakob en Saul over de vleselijke Christen zien?
22/10/23 Stromingen besproken (2). Rooms-katholicisme (deel 2, over de Paus).
22/10/16 Met de Heere starten. Wat je van de "list der Gibeonieten" kunt leren (over stille tijd).
22/10/16 Gods woord recht snijden (deel 8). Zeven verschillende opstandingen.
22/10/09 De liefde van God. De liefde van God openbaart zich in Jezus Christus (spreker: br. N.C. Verhoef).
22/10/09 Romeinen 11 : 28 – 36. Beminden, om der vaderen wil.
22/10/02 Wanneer begint de zonde? Over zonden en de overleggingen van het hart.
22/10/02 Stromingen besproken (1). Rooms-katholicisme (deel 1).
22/09/25 Dankgebed na overwinning. Psalm 60: historisch en profetisch. Waarom staat "Palestina" eigenlijk in Gods woord?
22/09/25 Gods woord recht snijden (deel 7). Zeven verschillende dopen.
22/09/18 Scheidt u af, zegt de Heere. Je afscheiden tot God, en van o.a. de wereld.
22/09/18 Romeinen 11 : 27. Het Nieuwe Verbond.
22/09/11 De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Is het leven "Ik" of is het leven "Christus"?
22/09/11 Gods woord recht snijden (deel 6). Verschillende soorten Evangelie?
22/09/04 Hoor je ook wat er gezegd wordt? Een waarschuwing om niet wederspannig te zijn.
22/08/28 Henoch wandelde met God. Een voorbeeld voor jou als gelovige in de laatste dagen.
22/08/28 De natuurlijke mens... Hoe het gebruik van 'de' grondtekst je op het verkeerde spoor zet... (n.a.v. 1 Kor. 2 : 14),
22/08/21 De Grote Verzoendag. De profetische betekenis van de levende, weggaande geitenbok.
22/08/21 Gods woord uitdragen (deel 4). Is de waarheid vertellen hetzelfde als iemand oordelen of veroordelen?
22/08/14 De dwazen uit het westen. Over gevallen engelen, UFO's en de komst van de antichrist.
22/08/14 Moet je bang zijn om de Opname van de Gemeente te missen? Gered van Gods toorn, maar wel waakzaam.
22/08/07 Het eeuwige leven maaien (Toewijding, deel 3). Toewijding aan de Heere levert loon in de eeuwigheid.
22/07/31 Geestelijke offeranden (Toewijding, deel 2). Is je handel en wandel de Heere toegewijd?
22/07/31 De 2 toekomstige Opnames. De oogstfeesten van Israël wijzen op meerdere Opnames.
22/07/24 Elke dag... Toegewijd zijn aan de Heere.
22/07/24 Romeinen 11 : 25 -26. Geheel Israël zal zalig worden.
22/07/17 Gods woord uitdragen (deel 3). (Voor)bereid zijn om te getuigen/straatpreken.
22/07/10 Een goed woord verblijdt het hart. Laat je niet misleiden door je gevoel (over Feit, geloof en gevoel).
22/07/10 De val van satan. De vijfvoudige val van de duivel.
22/07/03 Bidt en gij zult ontvangen...!? Hebben wij in deze tijd de belofte dat we alles ontvangen wat ons hart begeert?
22/07/03 Verwater het Evangelie niet. Hoe leg je het Evangelie Bijbels gezien uit? (spreker: br. B. van Rossum).
22/06/26 Predik het woord van God. Wederleg, bestraf en vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
22/06/26 Romeinen 11 : 16 – 24. In de olijfboom ingeënt.
22/06/19 Wees een voorbeeld... Moet je als Christen, als de leugen regeert, voor eigen rechter spelen?
22/06/19 Gods woord uitdragen... (deel 2). Wat is je houding bij het getuigen of straatpreken?
22/06/12 En Ik zal u rust geven. Fysieke en geestelijke rust in het leven van de Christen.
22/06/12 De eigenschappen van God (deel 9). De Heere God is de Herder, de Helper, de Heelmeester, de Allerhoogste en de Heerser.
22/06/05 Pinksteren: Zo laat ons door de Geest wandelen. Legt ook gij dit alles af, namelijk ... vuil spreken uit uw mond.
22/06/05 Romeinen 11 : 11 - 15. Israëls volheid en aanneming.
22/05/29 Ligt je hart bij het Nieuwe Jeruzalem? Het verlangen om met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste.
22/05/29 Gods woord uitdragen... Getuigen.... wat, waarover, aan wie en wanneer?
22/05/22 Storm op zee. Temidden van de storm mag je je blik op de Heere Jezus richten (m.b.t. Hemelvaart).
22/05/22 De eigenschappen van God (deel 8). De Heere God is barmhartig, Hij ontfermt Zich en Hij is geduldig.
22/05/15 Aansporingen in het Christelijk leven. Ligt je hart bij de dingen die boven zijn?
22/05/15 Romeinen 11 : 11 – 14. "Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden".
22/05/08 Looft onzen God. Waar kun je de Heere mee loven en prijzen?
22/05/08 Hoe de Bijbel Recht toe te passen? Negen aandachtspunten helpen zoeken naar de dagelijkse toepassing van een gelezen Schriftgedeelte.
22/05/01 Want die twijfelt, is een baar der zee gelijk... Hoe om te gaan met twijfel?
22/05/01 De eigenschappen van God (deel 7). De Heere God is getrouw.
22/04/24 De eenheid van het geloof. Wat houdt het bewaren van de eenheid voor een Bijbelgelovende gemeente in?
22/04/24 Romeinen 11 : 7 – 10. Een geest des diepen slaaps.
22/04/17 Vrijgezet door het bloed van het Lam. Een Paasboodschap van een man in de gevangenis (spreker: br. N.C. Verhoef).
22/04/10 Geeft de duivel geen plaats. Hoe wij zelf de duivel aanleiding geven ons te verzoeken...
22/04/10 Hoe voorbereid de Bijbel lezen? Over je wil, de Heilige Geest, het gebed, je houding en je intentie om te groeien.
22/04/03 De tactieken van de tegenstander. De duivel doorzien.
22/04/03 De eigenschappen van God (deel 6). God is een Drie-eenheid en heeft het Vaderschap.
22/03/27 Schiep God het kwaad? Wat hebben Gods liefde, een vrije wil, en het geschapen(?) kwaad met elkaar te maken?
22/03/27 Romeinen 11 : 1 – 6. Het overblijfsel.
22/03/20 Laat ons waken en nuchter zijn. Gideon, de strijdbare held.
22/03/20 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 9). Kan de Heere God nu berouw hebben of niet?
22/03/13 De terugkeer van de Joden naar Israël. Over vissers en jagers (Jer. 16 : 16).
22/03/13 De eigenschappen van God (deel 5). De Heere God is een (na-)ijverig God.
22/03/06 Zijt sterk en heb goede moed. Over moed, ontmoediging en hoe moed te houden.
22/03/06 Romeinen 10 : 16 – 21. Het Evangelie gehoorzaam zijn.
22/02/27 ... Wereldvrede ... ? Er komt geen echte vrede op aarde, totdat Jezus Christus terugkomt.
22/02/27 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 8). Wie is in het Oude Testament nu Gods eerstgeborene? Israël of Efraïm?
22/02/20 Hoe kan ik beslissingen maken? Hoe neem je de juiste beslissingen om op het goede pad te blijven?
22/02/20 De eigenschappen van God (deel 4). God is de Heiland, de God van toorn en Genadig.
22/02/13 Wanneer gaat de volheid der heidenen in? Over Israëls bekering en Gods verdraagzaamheid en geduld met de heidenen.
22/02/13 Romeinen 10 : 10 – 15. Hoe lieflijk zijn de voeten.
22/02/06 Met vreugde naar de onderlinge bijeenkomst. Heeft de Heere God de eerste plaats in jouw week?
22/02/06 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 7). Woont de Heere God nu in het licht of in de donkerheid?
22/01/30 Wat is jouw basis in het geloof? (deel 5). Is er één ware (lokale) kerk of gemeente?
22/01/30 De eigenschappen van God (deel 3). God is Eeuwig, Onveranderlijk en Licht.
22/01/23 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad (vasten, deel 2). Waarom vasten en bidden? Wat zit daar nu eigenlijk achter?
22/01/23 Romeinen 10 : 6 -9. Nabij u is het Woord.
22/01/16 Wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn... Vasten om Gods aangezicht te zoeken.
22/01/16 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 6). Spreekt Romeinen 4 : 2 en 3 Jakobus 2 : 24 tegen (of andersom)?
22/01/09 Hebt acht op de gehele kudde. De listige tactieken van zware en grijpende wolven.
22/01/09 De eigenschappen van God (deel 2). God is Schepper, Almachtig, Alwetend en Alomtegenwoordig.
22/01/02 Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wat geeft u de Heere terug? (spreker: br. N.C. Verhoef).
21/12/26 Mijn Bevrijder. Heere, vertoef niet. De Heere God ziet en hoort... De Verlosser komt.
21/12/19 Wat is jouw basis in het geloof? (deel 4). Gods openbaring en de rol van de herders en leraars.
21/12/19 Romeinen 10 : 1 – 5. IJver voor God.
21/12/12 Wat is jouw basis in het geloof? (deel 3). Gods openbaring en de rol van de evangelisten.
21/12/12 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 5). Was Jojachin nu 18 of 8 jaar toen hij koning werd?
21/12/05 Wat is jouw basis in het geloof? (deel 2). Gods openbaring en de rol van de profeten.
21/12/05 De eigenschappen van God (deel 1). Over Gods heiligheid, rechtvaardigheid en liefde.
21/11/28 Wat is jouw basis in het geloof? (deel 1). Gods openbaring en de rol van de apostelen.
21/11/21 Romeinen 9 : 30 – 33. Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
21/11/14 Kiest u heden wien gij dienen zult. Hoe stand te houden in onstuimige tijden?
21/11/14 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods woord (deel 4). Over Job 40 : 20. Is de Leviathan een krokodil of een dino? Of ...
21/11/07 Over heilige handen en een heilige kus...?! Ben je heilig in je gebeden, en in je begroetingen?
21/11/07 De wapenrusting Gods (deel 7). Met alle bidding en smeking biddende te allen tijde...
21/10/31 Strijden om te groeien. Wil je geestelijk groeien? Dan zul je de strijd aan moeten gaan.
21/10/31 Romeinen 9 : 25 – 29. Mijn volk en Mijn beminde.
21/10/24 Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. Wanneer is het woord van God werkzaam in je leven?
21/10/24 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods Woord (deel 3). Is Paulus nu wel of niet in Judea geweest (Hand. 26 : 20; Gal. 1 : 22)?
21/10/17 Welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt. Waar of op w(/W)ie vertrouw je eigenlijk?
21/10/17 De wapenrusting Gods (deel 6). En neemt ... het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
21/10/10 Het gebed. Hoe belangrijk is bidden? (spreker: br. N.C. Verhoef).
21/10/10 Romeinen 9 : 19 – 24. Het ene een vat ter ere, en het andere ter onere...?
21/10/03 Jozefs leven: Een profetische blik op Jezus Christus. Een bewijs dat de Heere de geschiedenis tot in de details leidt.
21/10/03 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods Woord (deel 2). Is het nu "één beek" of "twee beken"? (Ezech. 47 : 9).
21/09/26 De Bruiloft van het Lam. Het toekomstig Feest; wie is er allemaal bij?
21/09/19 Van baby tot vader... De geestelijke groei van het kind van God.
21/09/19 De wapenrusting Gods (deel 5). En neemt de helm der zaligheid.
21/09/12 Een voorbeeld voor je kinderen. De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem (Spr. 20 : 7).
21/09/12 Romeinen 9 : 17 – 18. De vrije wil van de Faraö van Egypte.
21/09/05 Wandelen in oprechtheid. Over de Heere vertrouwen, jezelf onderzoeken, heiligmaking en afscheiding.
21/09/05 Zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in Gods Woord (deel 1). Over hazen, ruiters, wagens en stallen.
21/08/29 Indien gij van ganser harte gelooft... Wat betekent dat: Geboren worden uit water en Geest?
21/08/22 Met Christus gestorven, begraven en opgestaan. Is dopen door onderdompeling hetzelfde als in nieuwheid des levens opstaan?
21/08/22 De wapenrusting Gods (deel 4). Het schild des geloofs waarmee je al de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen.
21/08/15 Nederig wandelen met uw God. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
21/08/15 Romeinen 9 : 10 – 16. Toch (Calvinistische) uitverkiezing?
21/08/08 De Heere zoekt Zijn Gemeente (Gemeente – deel 7). Het huwelijk van Izak en Rebekka verwijst naar de Heere Jezus en Zijn Gemeente.
21/08/01 De Heere controleert het weer. "...in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten".
21/08/01 Gods Woord recht snijden (deel 5). Recht snijden in de praktijk: Jes. 8 : 23 - 9 : 6.
21/07/25 Is de Heere God wreed? Negen redenen waarom de Heere God niet wreed is.
21/07/25 De wapenrusting Gods (deel 3). De voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes.
21/07/18 De hel is realiteit. De hel... een gevoelig onderwerp, maar Gods Woord is er duidelijk over.
21/07/18 Romeinen 9 : 6 – 9. Die zijn niet allen Israël...
21/07/11 De brede en de smalle weg (deel 3). Wat mis je als kind van God door de wellusten? Of: Welke lusten wil de Heere God je geven?
21/07/04 De brede en de smalle weg (deel 2). Wat doen wellusten (pleziertjes) met je als Christen?
21/07/04 Gods Woord recht snijden (deel 4). Het verschil tussen het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk Gods.
21/06/27 De brede en de smalle weg (deel 1). De rol van wellusten (pleziertjes) om mensen bij de Heere weg te houden.
21/06/27 De wapenrusting Gods (deel 2). Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid.
21/06/20 Gij kleingelovigen... Klein geloof herkennen; het geloof vermeerderen.
21/06/20 Romeinen 9 : 2 – 5. Ook voor de Jood...
21/06/13 Op weg naar de Grote Verdrukking. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt.
21/06/13 Gods Woord recht snijden (deel 3). Over je positie en toestand als Christen.
21/06/06 Zijt heilig, want Ik ben heilig (Gemeente – deel 6). Wat betekent het dat je deel uitmaakt van een heilige tempel?
21/06/06 De wapenrusting Gods (deel 1). De geestelijke strijd en je lendenen omgorden met de waarheid.
21/05/30 Gods ordening binnen de gemeente (Gemeente – deel 5). Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren (1 Tim. 3 : 15).
21/05/23 De uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren: een eenmalig heilsfeit. Wat betekent het voor ons?
21/05/16 Waarom zijn er lokale gemeenten? (Gemeente – deel 4) Negen kenmerken waar een lokale gemeente voor hoort te staan.
21/05/16 Romeinen 9 : 1. De werking van het geweten voor ongelovigen en gelovigen.
21/05/09 Bouwen op het fundament (Gemeente – deel 3). Maar een iegelijk zie toe hoe hij daarop bouwt (1 Kor. 3 : 10).
21/05/09 Gods Woord recht snijden (deel 2). Diverse voorbeelden van het recht snijden van Gods Woorden.
21/05/02 Een levende Tempel (Gemeente – deel 2). Wat houdt het in om een levend lid te zijn van het lichaam van de Heere Jezus?
21/05/02 Vergeving. Over het geven en vragen van vergeving.
21/04/25 Een volk voor Zijn Naam (Gemeente – deel 1). Wat is de Gemeente van Jezus Christus?
21/04/25 Romeinen 8 : 32 – 39. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods.
21/04/18 De zeven grote problemen van de mensheid. Jezus Christus, de oplossing voor de zeven grote problemen van de mensheid (spreker: br. N.C. Verhoef).
21/04/18 Gods Woord recht snijden. Wat is het recht snijden van Gods Woord, en waarom is dat zo belangrijk?
21/04/11 Laat de kleine vossen je vrucht niet verderven. De Heere ziet ook de kleine zonden: vang ze en belijd ze.
21/04/11 Worden je gebeden verhinderd? Er zijn redenen waarom de Heere God gebeden niet kan of wil horen...
21/04/04 Het grote lijden van de Heere Jezus. De Heere Jezus droeg Gods toorn voor jou, en stond oog in oog met de duivel.
21/03/28 De Heere God gebruikt kleine dingen... Beter is weinig met de vreze des Heeren... (Spr. 15 : 16).
21/03/21 Romeinen 8 : 28 – 31. Alle dingen werken mede ten goede.
21/03/14 Zegent hen die u vervolgen... Zijn wij bereid de voetstappen van de Heere Jezus na te volgen?
21/03/14 Gelijk het waarlijk is: Gods Woord. Hoe benader je het Woord van God?
21/03/07 Wanneer ben je bereid? Er zijn zoveel redenen om niet te getuigen... maar ben je bereid?
21/03/07 Gebed. Over zonden belijden, danken, loven en prijzen, smeekbeden en voorbeden.
21/02/28 Doch de meeste van deze is de liefde...? Waarom is de liefde meerder dan geloof, hoop of gaven? Wat betekent dat voor ons?
21/02/28 Romeinen 8 : 23 – 27. De verlossing van ons lichaam.
21/02/21 Dat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. Bijbelse hoop: een blijde toekomstverwachting, omdat je weet dat het komen gaat.
21/02/21 Je houden naar Gods Woord. Gods Woorden horen, lezen, bestuderen, overdenken en verbergen in je hart.
21/02/14 Laodicea: uitgespuugd door de Heere. Hoe houden wij stand in deze Laodicea-tijd?
21/02/14 Geloof... Over een vaste grond en een bewijs voor dingen die je niet ziet.
21/02/07 ...ik zal den Heere zingen... Zingen: Je stem verheffen voor de Heere.
21/02/07 Romeinen 8 : 18 – 22. Ook de schepping wordt vrijgemaakt.
21/01/31 De overwinning van het Lam. Het Lam Gods heeft overwonnen en gaat overwinnen.
21/01/31 Gods Woorden vinden plaats... De Heere bewaart Zijn Woorden en voert ze uit.
21/01/24 Ware vriendschap... Het belang van het zoeken van echte vrienden.
21/01/24 Wandelen door de Geest. Hoe kun je een goede relatie met de Heere God hebben?
21/01/17 Al den raad Gods. Wees niet bang, en spreek als de Woorden Gods.
21/01/17 Romeinen 8 : 16 – 17. Erfgenamen Gods.
21/01/10 Gods vergeving zoeken... Om een goede relatie met de Heere te hebben, is het nodig om Zijn vergeving te zoeken.
21/01/10 De bewaring van Gods Woorden. De Heere waakt over de woorden in Zijn Woord.
21/01/03 De geestelijke wapenrusting. Hoe kan de Bijbelgelovige staande blijven? (speker: br. N.C. Verhoef).
21/01/03 Eén doop...?! De doop van de Heilige Geest (n.a.v. Ef. 4 : 5).
20/12/27 Totdat Hij komt. Over de dood, de Opstanding en de Komst van de Heere Jezus.
20/12/27 Romeinen 8 : 11 – 15. De Geest der aanneming.
20/12/20 Jezus Christus: het Leven. De Heere is het Leven en geeft het Leven; getuigen wij daarvan?
20/12/20 De indeling van de Bijbel (deel 2). De indeling van de Bijbelboeken naar Gods handelen met de mens in de tijd.
20/12/13 Jezus Christus: de Ladder tussen God en mensen. De Enige, Veilige, Sterke en Volkomen "Ladder" tot de Vader.
20/12/13 De geestelijke besnijdenis (deel 2). Van de oude naar de nieuwe mens.
20/12/06 Wat de Heere voor ons geworden is... Diverse teksten laten zien wat de Heere Jezus voor ons geworden is.
20/12/06 Romeinen 8 : 5 – 13. Het bedenken des Geestes.
20/11/29 Een wacht voor mijn mond... Wat is roddel en hoe ga je er mee om?
20/11/29 De indeling van de Bijbel. Over het Oude en het Nieuwe Testament, over de apocriefe boeken.
20/11/22 Behoed uw hart. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens (Spr. 4 : 23).
20/11/22 De geestelijke besnijdenis. De geestelijke besnijdenis maakt de Redding duidelijk: er is zekerheid!
20/11/15 Vertraagt niet... Of: Laat niet na...! Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk (1 Kor. 16 : 13).
20/11/15 Romeinen 8 : 1 – 4. De wet des Geestes.
20/11/08 Hoe om te gaan met lijden? Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
20/11/08 De Bijbel openbaart Gods Plan. Wat is het hoofdthema van Gods Woord?
20/11/01 De Heere heeft alles in Zijn handen! Er gebeuren rare dingen in de wereld, en toch heeft de Heere de leiding in alles...
20/11/01 Waarom heeft een mens Redding nodig? Wat gebeurt er met geest, ziel en lichaam voor en na je Redding?
20/10/25 Het gedichtsel der gedachten zijns harten. Hoe kun je je gedachten leiden tot gehoorzaamheid aan de Heere Jezus? (2 Kor. 10 : 3 - 6).
20/10/25 Romeinen 7 : 14 – 26. De oude en de nieuwe mens.
20/10/18 Wandelen in geloof, niet op gevoel. Laat je geloof gebaseerd zijn op de feiten van de Schrift, en niet op je gevoel (Feit-Geloof-Gevoel).
20/10/18 De autoriteit van de Bijbel. Kunnen wij aan de hand van de StatenBijbel zeggen: "Er is geschreven..."?
20/10/11 Gehoorzaamheid aan gezag? Hoe staan we als Bijbelgelovigen tegenover autoriteit? Tegenover onze overheid, zeker in deze coronatijd?
20/10/11 De Drie-eenheid. God verstaan en doorzien door de schepselen.
20/10/04 De kracht van het gebed. De centrale rol van het gebed in het leven van Samuël.
20/10/04 Romeinen 7 : 7 – 13. De Wet leert zonde kennen.
20/09/27 Zien wij op de reuzen? Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het (Spr. 12 : 25).
20/09/27 De Bijbel is uniek! Over de Heilige, Alwetende en Almachtige Schepper en Zijn levende Woord(en).
20/09/20 Indien gij van ganser harte gelooft... Het getuigenis van de doop.
20/09/06 Ketelachtig zijnde van gehoor... De opstand tegen het Woord van God, in de wereld, maar ook in de Gemeente.
20/09/06 Bekering. Wat zegt de Bijbel over bekering?
20/08/23 De bruidegom en de bruid (deel 8). Opdat gij lang leeft... Over de opvoeding van kinderen, n.a.v. Ef. 6 : 1 - 4.
20/08/23 Romeinen 7 : 1 – 6. Vrij van de Wet.
20/08/09 God heeft Zijn Woord bewaard. Of: Wat maakt mij een Bijbelgelovige? (deel 6). Waarom is de StatenBijbel het Woord van God voor Nederland?
20/07/26 De bruidegom en de bruid (deel 7). Over kleding, tattoos en haardracht...
20/07/12 De bruidegom en de bruid (deel 6). De verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.
20/06/28 De bruidegom en de bruid (deel 5). Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen.
20/06/14 Wat is onze troost? (Opstandingskracht deel 2). Houden wij vast aan het aardse of zien wij uit naar hetgeen de Heere voor ons bereid heeft?
20/05/31 Pinksteren: Opstandingskracht...! Over de Geest der sterkte en het opstandingslichaam.
20/05/17 Het merkteken van het beest. Bijbelstudie over de antichrist en 666. Hebben de huidige ontwikkelingen (rond evt. verplichte inentingen en Bill Gates) hiermee te maken?
20/05/03 De bruidegom en de bruid (deel 4). Over trouwen, scheiden, en hertrouwen.
20/04/19 Vreest niet! Over de valstrik van angst (voor corona) en de opstanding. Vreest niet!
20/04/05 De bruidegom en de bruid (deel 3). Inleiding over corona en de komende wereldregering; Bijbelstudie over trouw, hoererij en overspel.
20/03/22 Help! In wat voor een wereld leven wij...? De coronacrisis en de tekenen der tijden (n.a.v. Matth. 24 : 1 - 30).
20/03/08 De bruidegom en de bruid (deel 2). Bijbelstudie n.a.v. Ef. 5 : 22 - 33 over het huwelijk. Wat is in Gods ogen een huwelijk?
20/02/23 De Bruidegom en de Bruid (deel 1). Over de Heere Jezus en Zijn Gemeente en de Bruiloft des Lams.
20/02/09 Die hem nu wederhoudt... Of: Wat maakt mij een Bijbelgelovige? (deel 5). Wie is de weerhouder? En: Gaat het in 2 Thess. 2 : 7 over de Opname van de Gemeente?
20/01/26 Het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament? (Of: Israël - deel 4). Waarom spreekt Gods Woord over het Nieuwe Testament?
20/01/12 De olijfboom Israël (deel 3). Israël bewijst dat de Bijbel Gods Woord is, dat de Bijbel de Waarheid is.
19/12/29 Traditie en de Heilige Schrift. De traditie van mensen probeert mensen bij de Heere Jezus weg te houden.
19/12/15 En zij brachten Hem geschenken... Over Gods geschenk(en) aan ons en onze geschenken aan de Heere.
19/12/01 De vijgenboom Israël (deel 2). Binnen één generatie na de stichting van de staat Israël zullen alle eindtijd profetieën vervuld zijn.
19/11/17 De wijngaard Israël (deel 1). Door Israëls afval is de Gemeente in de Heere Jezus.
19/11/03 Weg Woord Gods... weg wapenrusting! Of: Wat maakt mij een Bijbelgelovige? (deel 4). Wanneer wij Gods Woord niet bewaren, geven wij ruimte aan onreine geesten!
19/10/20 Zijn wij afgodendienaars? Of: Wat maakt mij een Bijbelgelovige? (deel 3). Kan de StatenBijbel een afgod zijn?
19/10/06 Geest, ziel en lichaam. Of: Wat maakt mij een Bijbelgelovige? (deel 2). Wat heeft heiligmaking met geest, ziel en lichaam te maken?
19/09/22 Wat maakt mij een Bijbelgelovige? Of: Heiligmaking (deel 2). Laten wij spreken "als de woorden Gods"!
19/09/08 Heiligmaking. Onszelf dood houden voor de zonden en tegelijkertijd onze leden stellen "Gode tot wapenen der gerechtigheid".
19/08/25 Uitverkiezing naar de voorkennis van God de Vader. Calvinistische uitverkiezing tegenover Bijbelse uitverkiezing.
19/08/11 De aanneming tot kinderen. De Heere God ziet ons door de wedergeboorte als volwassen kinderen van God.
19/07/28 Verzoening door het bloed van het Lam. Door het bloed van het Lam kan de mens vrede hebben met de Heere God.
19/07/14 Verlossing door het bloed van het Lam. Getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.
19/06/30 Zal de Opname van de Gemeente plaatsvinden in 2020? Kan men de datum van de Opname berekenen?
19/06/16 De Opname van de Gemeente: een mythe? Leven wij voor of na de Grote Verdrukking?
19/06/02 Pinksteren: De Trooster. Wat betekent de Heilige Geest voor het leven van de gelovige?
19/05/19 Wat gebeurt er als de mens tot geloof komt? Bijbelstudie over de wedergeboorte n.a.v. Titus 3 : 1 - 7.
19/05/06 Maar de wetenschap is tegenwoordig toch veel verder? Men beweert dat de kennis van de grondtalen steeds verder is toegenomen, maar de waarheid ligt anders...
19/04/21 Was de Heere Jezus een Rebel? Kan de Heere Jezus ooit een Rebel geweest zijn? (o.a. n.a.v. rockopera 'Jesus Christ Superstar').
19/04/07 Wat vertellen wij onze kinderen? Het is van groot belang om je kinderen al jong te onderwijzen vanuit Gods Woorden, de StatenBijbel, Zelf.
19/03/24 "...en deze Drie zijn één" (De Drie-Enige God – deel 2). Over de Heilige Geest en de vraag of 1 Joh. 5 : 7 wel in de Bijbel thuishoort.
19/03/10 De Drie-Enige God (deel 1). Bijbelstudie over de Drie-eenheid. De Heere Jezus is weldegelijk God!
19/02/24 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig. Hoe staan we als gelovigen in deze wereld?
19/02/10 De Christen en het lijden (deel 8). De Heere zorgt voor je!
19/01/27 De Christen en het lijden (deel 7). Tuchtiging en kastijding tot ons nut.
19/01/13 De Christen en het lijden (deel 6). De Heere onze Heelmeester...?
18/12/30 De Christen en het lijden (deel 5). Wat je zaait, zul je oogsten.
18/12/16 De Heere Jezus komt. Over de Joodse messiasverwachting en de bouw van de derde tempel.
18/12/02 De Christen en het lijden (deel 4). Velerlei verzoekingen.
18/11/18 De Christen en het lijden (deel 3). Verlost de Heere uit alle nood?
18/11/04 De Christen en het lijden (deel 2). ...over een stil en gerust leven...
18/10/21 De Christen en het lijden (deel 1). Lijden voor de Naam van de Heere Jezus.
18/10/07 De Christen en de erfenis. Als wederom geborenen kunnen we kronen verdienen voor de eeuwigheid, maar ook schade lijden.
18/09/23 Kan een kind van God van de genade vervallen? Laat je niet de zekerheid van het geloof afpakken (n.a.v. Gal. 5 : 4).
18/09/09 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 14). Over de zekerheid des geloofs.
18/08/26 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 13). Vergeving in de verschillende bedelingen.
18/08/12 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 12). Wat houdt dat in: Gods Woord recht snijden?
18/07/15 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 11). Wat zegt de Bijbel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
18/07/01 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 10). De Heere Jezus wordt Koning op aarde.
18/06/17 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 9). Over de Grote Verdrukking.
18/06/03 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 8). De speciale plaats van de Gemeente in Gods Plan.
18/05/20 Pinksteren: de zeven Geesten Gods. Gods Woord en de werking van Zijn Geest zijn niet te scheiden.
18/04/22 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 7). De aankondiging van het Koninkrijk, en het verbond met David.
18/04/08 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 6). Over de periode van de Wet.
18/03/25 Ik ben het Brood des levens. Bijbelstudie n.a.v. Luk. 22 : 14 - 20 m.b.t. het Avondmaal.
18/03/17 Indien gij van ganser harte gelooft. Bekering van de duisternis tot het licht (doopdienst).
18/03/11 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 5). De verspreiding van de volken en het verbond met Abraham.
18/02/25 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 4). De torenbouw van Babel en de parallellen met Europa.
18/02/11 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 3). Over de dagen van Noach, over buitenaards leven, evolutie en Gods genade.
18/01/28 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 2). De zondeval.
18/01/14 Gods Plan door de geschiedenis heen (deel 1). Over het profetische Woord, schepping en evolutie.
17/12/31 Goede voornemens. Over achteruit en vooruit kijken, goede voornemens, beloftes maken en zweren.
17/12/17 Religies (deel 2). De Ware Verlosser.
17/12/03 Religies (deel 1). Waar komen religies vandaan?
17/11/05 De knieën die zich niet voor Baäl gebogen hebben. Yoga in het licht van de Bijbel.
17/07/16 Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zijn gelovigen slaven of dienstknechten?
17/06/17 Indien gij van ganser harte gelooft. De kamerling van het Morenland (doopdienst).
14/10/19 Bijzonder giftige tekst (deel 2). Over de BGT: een ander evangelie.
14/10/05 Bijzonder giftige tekst (deel 1). Over de BGT: waar is "het Woord" gebleven?
13/12/22 De Bron van onze kennis. Het "Kerstverhaal": een sprookje?