Bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven: "Stichting Bijbel en Geloof". Alhoewel dit pas sinds maart 2019 is, bestaat de site "Bijbel en Geloof" al sinds februari 2001. Voor meer informatie over de geschiedenis en achtergrond van "Bijbel en Geloof", zie "Even voorstellen...".

Uit de akte van "Stichting Bijbel en Geloof":

Uit de akte van Stichting Bijbel en Geloof

Het KvK-nummer is: 74297848.


Wilt u het werk van "Stichting Bijbel en Geloof" ondersteunen?

Wij zijn ervan overtuigd dat we het onvervalste woord van God ook in deze eindtijd moeten laten horen! Wilt u met ons voor Zijn zegen bidden? Want “zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; ...” (Ps. 127 : 1).

Maar misschien wilt u ook mee helpen de boodschap van Gods bewaarde, vaste en zekere woord te verspreiden, middels een financiële bijdrage. Dat kan op twee manieren:

A)  U ondersteunt het werk zelf door een gift over te maken op de bankrekening van "Stichting Bijbel en Geloof" te Apeldoorn:
NL51 RBRB 0709 9735 43.

Indien u een specifiek doel wilt ondersteunen, vermeld dan bij de omschrijving één van de volgende doelen:
- Bijbelstudie*)
- Evangelisatie
- Zending
*) NB.: Het doel "Bijbelstudie" betreft niet alleen de samenkomsten van de gemeente, maar ook de site "Bijbel en Geloof", het YouTube-kanaal / BitChute-kanaal en Bijbelgelovende Radio.

B)  Om het werk te kunnen doen, heeft Arjan een parttime reguliere baan. Wilt u ons gezin daarom persoonlijk ondersteunen, om het werk te kunnen (blijven) doen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnr.:
NL32 INGB 0523 7170 91 t.n.v. A. Huurnink, o.v.v. "Gift".

Hartelijk dank!


Geen ANBI

Stichting Bijbel en Geloof is geen ANBI. Dat betekent dat u giften aan Stichting Bijbel en Geloof niet kunt opgeven als aftrekpost bij de Belastingdienst.


Verantwoording

Elk jaar maken wij een jaaroverzicht op. Het laatste jaaroverzicht, dat gemaakt is, betreft de jaarrekening van 2023, deze is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 07-02-2024. Mocht u hier inzicht in willen hebben, dan kunt u dit overzicht bij ons opvragen. Overigens ten alle tijde zijn wij bereid om inzicht te geven in de financiële situatie van "Stichting Bijbel en Geloof".

Mocht u tevens inzage willen hebben in de volledige akte van "Stichting Bijbel en Geloof", dan is dat mogelijk.

Voor contactmogelijkheden, zie het contactformulier.