De Bijbel online te lezen

Informatie over Bijbelvertalingen en Bijbelstudies/Preken

 • Homepage voor ‘Bijbelgelovigen’. Zeer uitgebreide site met vele goede studies (Engels).
 • PreservedWords.com. Homepage van T. Morton (Engels).
 • Gloryland's New Christian Series Doctrinal Studies for New Believers. Een negental goede Bijbelstudies over o.a. wedergeboorte, verlossing, heiligmaking, het loon van de gelovige, het opstandingslichaam, het recht verdelen van Gods Woord, etc. (Engels).
 • Bijbelse schema’s van Clarence Larkin. Het complete boek "The Greatest Book on Dispensational Truth in the world" van Rev. Clarence Larkin online! Bijbelse schema’s en uitleg over bijvoorbeeld de bedelingen, Bijbelse Profetie, de Gemeente van Jezus Christus, de Tweede Komst van Jezus Christus, de Opstandingen, etc. Zeer mooi en gedetailleerd uitgewerkt (Engels).
 • Stichting Bijbelgelovende Baptisten.
 • De Herziene Staten Vertaling (HSV 2006): Satans vervalsing. Een bespreking van de HSV door Stichting Bijbelgelovende Baptisten.
 • Video's en Boeken Online: Video's, boeken en artikelen over de vertalingenkwestie, van verschillende auteurs, op het web te zien, te lezen of te downloaden (Nederlands en Engels).
 • Boeken Online over de Kerkgeschiedenis. Boeken over de kerkgeschiedenis op het internet te lezen: over Christenvervolging onder Romeinse keizers en onder Rome van het Vaticaan. Wat is de oorsprong van de Roomskatholieke Kerk?
 • The King James Bible Page’. Met onder andere informatie over Erasmus, Westcott en Hort, e.d. (Engels).
 • New Age Bible Versions. G.A. Riplinger. Uitgebreide documentatie die de boodschap, de mensen en de handschriften bestudeert die geleid hebben tot onze nieuwe vertalingen, en die de mensheid tot de één-wereld-religie van de antichrist leiden (Engels).
 • Homepage van Al Hughes met Bijbelstudie-onderwerpen (Engels).
 • Ken Blue Ministries. (Engels). Diverse blogs, Bijbelstudie-artikelen, preken, audio van een Bijbelgelovige prediker.
 • Preken van David E. Walker (audio), een Bijbelgelovige prediker (Engels). Kijkt u verder op de site rond, dan vindt u ook andere Bijbelstudie-artikelen.
 • Preken op video van o.a. Pastor Edi Giudetti (Hope Baptist Church Sunbury, Australië, Engels). Bijbelgelovige prediking.
 • Bible Believers Baptist Church, Corpus Christi, Bijbelgelovige prediking (Engels) van o.a. Bevans Welder (audio/video).
 • San Jose Bible Baptist Church, o.a. Bijbelgelovige prediking van Gene Kim (video).
 • Time for Truth, site met Bijbelgelovige Bijbelstudies (Engels).
 • Traktaten en boeken van Chick-Publications. Alle traktaten zijn online te lezen. Enkele andere werken zijn on-line te lezen. (Engels).
 • Chick traktaten in het Nederlands. Deze traktaten zijn online te lezen.
 • YouTube-kanaal SV1637. Een YouTube-kanaal met Bijbelgelovende prediking. Veel Nederlandstalige Bijbelstudies.
 • Youtube-kanaal Chicktracts (Engels). Een YouTube-kanaal van de uitgever van de bekende Chick traktaten. Met veel video's betreffende de vertalingenkwestie, maar ook andere Bijbelstudies, Evangeliserende video's en liederen.Bijbelgelovende radio

 

 • Bijbelgelovende radio - 24 uur per dag/7 dagen per week Bijbelgelovende radio grotendeels in het Nederlands. Via onder andere internet, Android en Apple smartphone en vTuner internet radio. Verkondiging van het Evangelie der Genade Gods vanuit het door de Heere bewaarde woord van God. En voor Nederland is dat de StatenBijbel.
 • De Engelse variant van "Bijbelgelovende radio": Final Fight Bible Radio. 24 uur per dag/7 dagen per week Bijbelgelovende prediking van diverse Engelstalige Bijbelgelovige predikers en muziek.

 

 

Evolutie of schepping?

 • Scientific Facts & Evolution. Zeer uitgebreide site met onderwerpen rondom evolutie: hoe zit het met fossielen, de ouderdom van de aarde, de natuurwetten, DNA, natuurlijke selectie en mutaties? En vele zaken meer. (Engels).
 • Evolution Handbook, van Vance Ferrell. Onderdeel van de hiervoor genoemde site. (Engels).

   

Een betrouwbare Bijbel aanschaffen?

Dat kan bij de GBS. Koopt u dan een Statenvertaling zonder de kerkelijke formulieren e.d.! Het gaat namelijk niet om wat de kerken ervan gemaakt hebben, maar het gaat om Gods Woord! Bijvoorbeeld:

Online Boekhandel

Bible Baptist Bookstore. Bijbels – Boeken – DVD's – Tractaten – Ansichtkaarten. Boekhandel gespecialiseerd in Bijbelstudiemateriaal voor Bijbelgelovigen (Bible Believers). Veel Bijbelstudiemateriaal en vele boeken met informatie over Bijbelvertalingen. Materiaal is online in de Verenigde Staten te bestellen. Ook is er de mogelijkheid u te abonneren op Bible Believers’ Bulletin, een maandblad.

 
Bijbelschool via het Statenbijbel Instituut

Bijbelschool (cursus Theologie). Unieke cursus theologie, die uitgaat van Gods onfeilbare Woord, Dat Hij voor ons bewaard heeft in de Reformatie-tekst, voor ons in het Nederlands: de Statenvertaling!


Actuele onderwerpen en nieuws in het licht van Bijbelse profetie

 • Now The End Begins. Een Bijbelgelovige site over de ontwikkelingen van deze eindtijd (Engels).
 • Cuttingedge.org. Site met veel informatie over de actuele onwikkelingen van de eindtijd. Let op! De site is niet een Bijbelgelovige site. Zo heeft men reclame gemaakt voor het boek Henoch, wat duidelijk valse informatie bevat. Zo heeft men het soms over vervullingen van profetieën, terwijl deze nog (lang) niet vervuld zijn. Maar deze site bevat wel veel informatie over wat de Vrijmetselarij en de Illuminaten in de wereld klaarspelen ter voorbereiding op het antichristelijk rijk dat deze wereld zal gaan zien. Dat is de reden dat deze link is opgenomen. Daarom met nadruk: "Beproeft alle dingen; behoudt het goede" (1 Thess. 5 : 21).
 • Internetpagina met veel informatie over, en een duidelijke Bijbelse waarschuwing tegen, de Jeugdboeken van J.K. Rowling over Harry Potter.
 • Een goed artikel van de vereniging "Bijbel & Onderwijs" n.a.v. de hype met Pokémon: "Het probleem met Pokémon".
 • Videoserie over muziek - "Eph5:15 Christian Media" (youtube) - een serie video's over de achtergronden van muziek. Deel 1 laat zien wat de bron van wereldse muziek is. Deel 2a t/m 2e laten zien hoe de zogenaamde Christelijke muziek dezelfde duistere wortels heeft.

 

Overig