De bruidegom en de bruid
over het huwelijk en dingen die daarmee samenhangen.

 

Inleiding

Op deze pagina vindt u geen uitgebreide studie in geschreven tekst, Maar een inleiding op acht studies over het huwelijk en diverse onderwerpen die daarmee te maken hebben. Na de inleiding volgt dan de bijbehorende video van ons videokanaal.

 

De Bruiloft van het Lam
De Heere Jezus Christus is het Hoofd (de Man) van het lichaam de Gemeente (de vrouw). De Gemeente zal als een reine maagd aan de Heere Jezus voorgesteld worden. Er gaat een Bruiloft komen... de Bruiloft van het Lam. De Heere Jezus is de Bruidegom, de Gemeente is de Bruid. Als wederom geboren gelovige mag u dus uitzien naar een feest... Wanneer u dat ziet, dan begrijpt u ook hoe belangrijk het huwelijk voor de Heere God is, en waarom juist dat huwelijk het in deze boze wereld zo moet ontgelden. Bekijkt u onderstaande video, waarin ook ingegaan wordt op een vraag als: Maar als de Gemeente de Bruid is, hoe zit het dan met Israël?

Wat is een huwelijk in Gods ogen?
Maar als we het over een huwelijk hebben, wat is dat dan eigenlijk? De volgende video geeft op grond van Gods woord antwoord op die vraag.

Over hoererij en overspel
Vaak wordt beweerd dat het Bijbels huwelijk alleen een verbintenis is tussen twee gelovigen. Is dat ook zo? Of geldt het Bijbels huwelijk ook voor twee ongelovigen of een gelovige en een ongelovige? Die vraag wordt in de volgende video beantwoord. Verder is het de wil van de Heere God dat u trouw bent. Maar deze wereld kent geen trouw... De Heere God haat het verlaten. In dat kader is het goed om te zien wat de Heere in Zijn woord laat zien over hoererij en overspel. Wat is dat? Wat is het verschil? En wat als u niet trouw geweest bent?

Over trouw zijn en scheiden
De Heere waarschuwt dus tegen hoererij en overspel. Maar Hij waarschuwt ook tegen scheiden, en daar gaat de volgende video over. De Heere haat het als gehuwden uit elkaar gaan. En toch geeft de Heere in Zijn woord een aantal situaties waarbij Hij scheiden toelaat. En in de context daarvan laat Hij dan ook hertrouwen toe. Bekijkt u de volgende video:

Trek geen ongelijk juk aan
Zo geeft de Heere God in Zijn woord ook richtlijnen om te voorkomen dat u brokken gaat maken als het gaat om seksualiteit en huwelijk. De volgende video gaat daarop in, en laat onder andere zien waarom u als wederom geboren kind van God geen ongelijk juk moet aangaan:

Gods ordening voor het huwelijk
Vervolgens zegt de Bijbel ook iets over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Niet dat de één meer of minder is dan de ander, maar de Heere God geeft elk wel een duidelijke plaats of taak. De volgende video gaat over zorg, elkaar behagen, Gods ordening, besturen van het gezin, bouwen van het huis en werken aan een goede huwelijksrelatie.

Niet wereldgelijkvormig zijn
De wereld maakt hele andere keuzes. Durft u als gelovige om niet wereldgelijkvormig te zijn? Durft u een "eigen" koers te varen op grond van Gods woord? In deze video wordt stilgestaan bij uiterlijke dingen. Enerzijds laat de Heere God zien dat het niet om de buitenkant gaat, maar om uw binnenste. En toch betekent dat niet dat uiterlijk niet belangrijk is... Wat zegt de Heere God over bijvoorbeeld kleding en tatoeages? Maar ook: wat zegt de Heere God over haardracht, en wat heeft dat te maken met Gods ordening tussen man en vrouw?

Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren
Het Bijbels huwelijk geeft een stabiele thuisbasis voor de opvoeding van kinderen. Waarom is opvoeding belangrijk? Wat zijn de gevolgen van een zogenaamde "vrije opvoeding"? Wat vraagt de Heere van ouders? Wat vraagt de Heere van kinderen? Op dit alles wordt ingegaan in het volgende en laatste deel van deze serie: