Schrift met Schrift vergelijkenIn de volgende studie vinden we vanuit Gods Woord, en dan met name het Schriftgedeelte 1 Kor. 2 : 6 - 15, één van de manieren hoe de Heere wil dat wij Zijn Woord bestuderen.

Eerst wordt aan de hand van een voorbeeld, de Lexicon van “Liddell-Scott-Jones”, aangetoond hoe de moderne woordstudies in de zogenaamde grondtekst ons brengen bij de uitleg die Griekse filosofen in hun heidense werken gaven aan Griekse woorden. En daarmee brengt de moderne Theologie ons bij de wereld, en niet bij Christus (Kol. 2 : 8).

Maar de Heere God heeft ons Zijn Woord gegeven. Hij heeft zelfs beloofd Zijn Woord voor ons te bewaren (Ps. 12 : 7, 8). De vraag is dus: Wat is onze Toetssteen? Hoe komen wij erachter wat voor een betekenis de Heere aan de Griekse woorden heeft gegeven? Dan moeten we dus gaan zoeken in Zijn Woord Zelf! Dan moeten we Schrift met Schrift gaan vergelijken! In het volgende artikel is dit o.a. aan de hand van het genoemde Schriftgedeelte uitgewerkt:

"Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende: over Liddell-Scott-Jones en over Schrift met Schrift vergelijken".